การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต)  จากทางบ้าน

 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม FortiClientVPN  คลิกที่นี่

 

2. การติดตั้งและใช้งาน FortiClientVPN  คู่มือติดตั้ง คลิกที่นี่ วีดีโอการติดตั้ง คลิกที่นี่

 

3. การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสารสนเทศ(อินเตอร์เน็ต)  คลิกที่นี่