การใช้งาน GFMIS Online จากที่บ้าน+

 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม FortiClientVPN  คลิกที่นี่

 

2. การติดตั้งและใช้งาน FortiClientVPN  คู่มือติดตั้ง คลิกที่นี่ วีดีโอการติดตั้ง คลิกที่นี่

 

3. การตั้งค่า การใช้งาน GFMIS Online จากที่บ้าน คลิกที่นี่